Подолання насильства щодо жінок та дівчат

Підлітки проти насильства (Східна Україна)
Підлітки проти насильства (Східна Україна). Фото: ООН Жінки в Україні/Макс Хорошков

Відомі до лютого 2022 року дані про поширеність різних форм насильства щодо жінок в Україні свідчать про наступне: 26% жінок у віці від 18 до 74 років, які коли-небудь мали партнера, зазнали фізичного та/або сексуального насильства з боку інтимного партнера принаймні один раз з того моменту, як їм виповнилося 15 років; 7,6% жінок у віці від 18 до 74 років, які коли-небудь мали партнера, зазнали фізичного та/або сексуального насильства з боку інтимного партнера протягом останніх 12 місяців; та 5% жінок у віці від 18 до 74 років зазнали сексуального насильства з боку особи, яка не була їх інтимним партнером, принаймні один раз з того моменту, як їм виповнилося 15 років.

У дослідженні ООН Жінки, проведеному у 2020 році у Східній Україні, відзначається чітка кореляція між такими факторами, як наближеність до лінії розмежування, активні військові дії та розширення військової присутності, і високими ризиками та випадками сексуальних домагань і інших форм сексуального насильства щодо жінок та дівчат у громадських місцях. Через переміщення населення, високі рівні насильства, мілітаризацію і руйнування соціальних зв'язків та інфраструктури жінки і дівчата стають більш уразливими до гендерно зумовленого насильства у громадському та приватному просторі.

Все більше доказів свідчать про те, що із початком в Україні повномасштабної війни у лютому 2022 року збільшується кількість випадків насильства щодо жінок та дівчат та підвищуються показники щодо сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом. Окремим категоріям жінок, як-от внутрішньо переміщені особи, біженки, жінки похилого віку та молоді жінки, ЛБТК, жінки з інвалідністю та представниці етнічних меншин, небезпека загрожує більшою мірою.

В Україні структура ООН Жінки працює над запобіганням і протидією гендерно зумовленому насильству щодо жінок та дівчат у цільових громадах, підтримуючи розробку політики, яка спрямована на ліквідацію насильства щодо жінок та дівчат, розширення доступу до правосуддя для постраждалих/потерпілих від гендерно зумовленого насильства, а також на розширення знань та умінь жінок і чоловіків для того, щоб вони могли ефективно формулювати свої потреби і виступати на підтримку поважних відносин та запобігання гендерно зумовленому насильству.

Спровокувала?

Переслідування - це не любов
Немає «спорту для хлопчиків» і «спорту для дівчат»

Переслідування – це не комплімент
Жінки - це не тільки доглядальниці

 

Застосовуючи підхід, орієнтований на дотримання прав людини, структура ООН Жінки підвищує рівень компетентності уповноважених суб’єктів задля розробки гендерно орієнтованих політик, спрямованих на запобігання та протидію насильству щодо жінок та дівчат, за участі та залучення різних верств населення. Структура ООН Жінки допомагає жінкам та чоловікам, які зорганізувалися та мають відповідні можливості, у тому числі представникам маргіналізованих та соціально ізольованих груп, брати значиму участь у місцевих процесах прийняття рішень, які стосуються розробки політики щодо реагування на гендерно зумовлене насильство.

З метою запобігання та протидії сексуальним домаганням та іншим формам сексуального насильства щодо жінок та дівчат у громадських місцях, структура ООН Жінки реалізує Глобальну флагманську ініціативу «Безпечні міста та безпечні громадські простори». У рамках цієї програми усуваються прогалини у даних щодо сексуальних домагань та інших форм сексуального насильства, підвищується ефективність законів та політик, забезпечується підтримка інвестицій у безпеку та економічну ефективність громадських просторів, а також здійснюється розвиток трансформаційних соціальних норм, що підтримують права жінок та дівчат на користування громадськими просторами, вільними від сексуальних домагань та інших форм сексуального насильства.

З метою розширення доступу постраждалих/потерпілих до правосуддя, структура ООН Жінки підвищує рівень компетентності правоохоронців для здійснення ними ефективного реагування на гендерно зумовлене насильство за рахунок застосування підходу, орієнтованого на потреби потерпілих осіб, забезпечення захисту постраждалої особи і відповідальності кривдника. Водночас, щоб надати постраждалим/потерпілим від гендерно зумовленого насильства можливість добиватися правосуддя та вимагати реалізації їхніх прав, структура ООН Жінки підвищує рівень правосвідомості жінок щодо прав постраждалих від гендерно зумовленого насильства, правових процедур, наявних механізмів захисту та послуг.

Заохочуючи критичну оцінку існуючих шкідливих гендерних норм як першопричин гендерно зумовленого насильства, структура ООН Жінки підтримує ініціативи, спрямовані на пропагування ненасильницьких моделей маскулінності, гендерної рівності та прав людини, поважних відносин та навичок ненасильницького спілкування. Щоб поставити під сумнів чинні уявлення та переконання щодо ролей жінок і чоловіків у родині та суспільстві, створити відкритий діалог щодо впливу соціального конструкту на маскулінність та фемінінність, а також кинути виклик існуючим упередженим соціальним нормам та гендерним стереотипам як першопричинам гендерно зумовленої дискримінації і насильства, структура ООН Жінки заохочує жінок та чоловіків виступати у якості агентів змін і презентувати іншу систему цінностей, засновану на взаємній повазі та розподілі функцій і обов'язків.

Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом

Війна в Україні

Війна в Україні

Структура ООН Жінки в Україні, приділяючи першочергову увагу правам жінок у всіх напрямах своєї роботи, опікується проблемою сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом і, за можливості, сприяє вирішенню цієї проблеми на рівні громад та країни.

З початком повномасштабної війни та проявом її наслідків підвищується небезпека стосовно до усіх форм гендерно зумовленого насильства щодо жінок та дівчат і сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомляє про подальше збільшення кількості повідомлень про сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та про те, що станом на квітень 2022 року вони не мали змоги підтвердити жоден випадок сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом відповідно до своєї методології моніторингу та збору доказів. Труднощі для документування таких інцидентів становлять продовження бойових дій та стигматизація, пов'язана з цією темою.

Робота продовжується за наступними напрямами: підвищення рівня обізнаності та поширення інформації стосовно проблеми гендерно зумовленого насильства щодо жінок та дівчат і сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, у тому числі торгівлі людьми; надання підтримки жіночим організаціям у процесі створення місцевих механізмів раннього попередження та захисту у співпраці з місцевими органами влади; створення безпечних просторів для жінок-лідерок; адвокаційна робота та допомога у оновленні Національного плану дій 1325, у яких прямо йдеться про вирішення проблеми сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, та у прийнятті нормативно-правових актів, призначених для забезпечення захисту; надання підтримки жіночим організаціям, які беруть участь у медіації, зміцнення очолюваних жінками місцевих структур та служб захисту, у партнерстві з державними органами влади, місцевими жіночими організаціями/мережами, та включення аспектів щодо запобігання та реагування на сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом до угод про припинення вогню і мирних угод.