Про структуру ООН Жінки

text alternate

Фото: ООН-Жінки/Бруно Демеок

Робота і пріоритетні завдання

ООН Жінки є структурою Організації Об’єднаних Націй, яка зосереджує свої зусилля на досягненні ґендерної рівності та розширенні прав і можливостей жінок. Структура ООН Жінки, що захищає права жінок та дівчат, була створена для прискорення прогресу у всьому світі з метою задоволення їхніх потреб.

Структура ООН Жінки надає підтримку державам-членам ООН у встановленні глобальних стандартів для досягнення ґендерної рівності та працює разом з державними органами і громадянським суспільством над розробкою законів, стратегій, програм та послуг для забезпечення ефективного дотримання цих стандартів з метою суттєвого покращення становища жінок і дівчат у всьому світі. ООН Жінки здійснює глобальну роботу у напрямку реалізації стратегічної мети Цілей сталого розвитку для жінок і дівчат та відстоює рівну участь жінок у всіх аспектах життя, зосереджуючи увагу на чотирьох стратегічних пріоритетах:

Крім того, структура ООН Жінки координує роботу та сприяє зусиллям системи ООН у просуванні ґендерної рівності, а також у всіх обговореннях та домовленостях, що стосуються Порядку денного у сфері сталого розвитку на період до 2030 року. Структура працює над досягненням ґендерної рівності як основоположного принципу Цілей сталого розвитку, а також більш інклюзивного світу.

Становище жінок

Ґендерна рівність – це не лише основне право людини, позаяк досягнення такої рівності має величезні соціально-економічні наслідки. Розширення прав і можливостей жінок сприяє процвітанню економіки, стимулює продуктивність і економічне зростання. Проте ґендерна нерівність, як і раніше, глибоко вкорінена в кожному суспільстві. Жінки не мають доступу до гідної роботи і стикаються з професійною сегрегацією та ґендерними відмінностями в оплаті праці. Їм надто часто відмовляють у доступі до базової освіти та медичної допомоги. Жінки в усіх частинах світу зазнають насильства та дискримінації. Вони недостатньо представлені у процесах прийняття політичних та економічних рішень. 

Протягом багатьох десятиліть Організація Об’єднаних Націй досягла значного прогресу в просуванні ґендерної рівності, у тому числі завдяки знаковим угодам, таким як  Пекінська декларація та Платформа дій і Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок  (КЛДЖ).

Функції структури ООН Жінки у діяльності, спрямованій на розширення можливостей та захисту прав жінок і дівчат у світі:

Історична перспектива

Протягом багатьох років Організація Об’єднаних Націй стикалася з серйозними труднощами у своїх зусиллях зі сприяння ґендерній рівності в світі, зокрема з недостатнім фінансуванням та відсутністю єдиного визнаного важеля спрямування діяльності ООН з питань ґендерної рівності. У липні 2010 року з метою вирішення цих труднощів Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй створила ООН Жінки, Структуру Організації Об'єднаних Націй з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Таким чином, держави-члени ООН зробили історичний крок у прискоренні досягнення цілей Організації щодо ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Створення структури ООН Жінки відбулося в рамках порядку денного реформування системи ООН з об’єднанням ресурсів та повноважень для підвищення результативності діяльності. ООН Жінки об’єднує і розвиває важливу роботу чотирьох - раніше окремих - структур системи ООН, діяльність яких була зосереджена виключно на ґендерній рівності та розширенні прав і можливостей жінок:

  • Відділ з покращення становища жінок (DAW)
  • Міжнародний навчальний та науково-дослідницький інститут з покращення становища жінок (INSTRAW)
  • Канцелярія Спеціального Радника з ґендерних питань та покращення становища жінок (OSAGI)
  • Жіночий Фонд Організації Об’єднаних Націй (UNIFEM)