Жінки, мир та безпека

Жінки, Мир, Безпека
Фото: ООН Жінки Україна/Трифонова Єкатерина

Про Порядок денний «Жінки, мир, безпека» та підтримку ООН Жінки

Жінки в усьому світі очолюють рух за мир та відновлення громад, і є дані, які переконливо свідчать про те, що участь жінок у цих процесах сприяє тривалішому і більш стійкому миру після припинення конфлікту. Проте, незважаючи на це, жінок, як і раніше, здебільшого ігнорують та виключають з мирних процесів і переговорів.

Структура ООН Жінки підтримує повне та рівноправне представництво жінок і їхню значущу участь на усіх рівнях та в усіх етапах процесів миробудування: запобігання конфліктам, захист прав жінок та дівчат під час та після конфлікту, задоволення особливих потреб жінок та дівчат в зв'язку з репатріацією, переселенням, реабілітацією, запобіганням сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, та реагуванням на таке насильство, а також їхнє всебічне залучення до постконфліктного відновлення, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 та наступних резолюцій з порядку денного «Жінки, мир, безпека».

Про Національні плани дій щодо Резолюції Ради Безпеки ООН 1325

З метою виконання Порядку денного «Жінки, мир, безпека» на національному рівні держави-члени заохочуються до прийняття Національних Планів Дій, щоб втілити у дію РРБ ООН 1325 та наступні резолюції і забезпечити відповідальність за їх виконання на національному рівні. Перший Національний План Дій 1325 був ухвалений в Україні у 2016 році. Це був перший в історії план, ухвалений під час триваючого конфлікту, що спалахнув в Україні у 2014 році. У 2020 році, на відзначення Двадцятої річниці прийняття РРБ ООН 1325, Уряд України ухвалив другий Національний План Дій 1325, розроблений за технічної підтримки ООН Жінки. Станом на 2021 рік, 22 обласні адміністрації та адміністрація міста Київ локалізували і ухвалили власні плани дій або включили положення, пов'язані з Національним Планом Дій 1325, до ширших соціальних та/або економічних програм. Крім того, місцеві плани дій були ухвалені у 26 громадах Донецької, Луганської та Запорізької областей. До 2021 року декілька інституцій сектору безпеки розробили та прийняли свої секторальні плани дій з виконання Національного Плану Дій 1325.

Із початком в Україні повномасштабної війни у 2022 році, Національний План Дій 1325 набув нового значення. За деякими напрямами виконання Порядку денного «Жінки, мир безпека» в Україні стало більш важливою та нагальною задачею. До таких напрямів відносяться, зокрема, наступні: запобігання гендерно зумовленому насильству і сексуальному насильству, пов'язаному з конфліктом, а також реагування на ці явища; безпека та захист громад; фінансова інклюзивність та доступ до оплачуваної праці для переміщених жінок; залучення жінок і жіночих організацій та їхня значима участь у процесах прийняття рішень, у тому числі у гуманітарному реагуванні та відновленні.

Жінки та дівчата у часи війни в Україні

З початку війни жінки та дівчата в Україні стикаються з більшою небезпекою гендерно зумовленого насильства, сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, торгівлі людьми та експлуатації через відсутність мінімально необхідного рівня безпеки та захисту, втрату постійного доходу та масштабне переміщення. Станом на 10 травня, Україну вже покинули 5,9 мільйонів біженців, а кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) досягла 8 мільйонів людей. За оцінками, жінки та діти становлять 90% тих людей, які втекли з країни.

У березні та квітні 2022 року структура ООН Жінки, у тісній співпраці з організацією «CARE International», опублікувала Оперативний гендерний аналіз ситуації в Україні, дані якого підтверджують, що війна та наступна гуманітарна криза значним чином поглибили існуючі форми гендерної і інтерсекціональної нерівності та дискримінації, а також що велика кількість жінок непропорційно страждає від змішаних наслідків цієї кризи, що проявляються у декількох сферах. Хоча жінки та жіночі організації відіграють важливу роль у гуманітарному реагуванні, вони не повною мірою залучені до процесу прийняття рішень.

Жінки України мають брати участь у пошуку та прийнятті рішень, у тому числі після війни, та повинні бути всебічно залучені до процесів відновлення і відбудови, а також підтримання миру. Завдяки представництву та участі жінок підвищується ефективність та сталість заходів з реагування та відновлення. Місцеві жіночі організації мають унікальні можливості для забезпечення підтримки жінок та дівчат, а також цільових уразливих категорій населення, які стикаються з множинними труднощами, у процесі відстоювання необхідності задоволення їхніх численних потреб і підтримки їхньої реінтеграції. Вкрай важливо проводити консультації з такими організаціями та забезпечувати їхню значиму участь у всіх рішеннях, пов'язаних із реагуванням на кризу та забезпеченням миру. Відповідно до висновків за результатами Оперативного гендерного аналізу, структура ООН Жінки активізувала свою роботу з підтримки місцевих жіночих організацій, надаючи додаткове цільове фінансування для задоволення їхніх потреб у інституційному розвитку та розвитку спроможності, а також нагальних гуманітарних потреб жінок та дівчат, які постраждали від війни, у різних куточках України.

Порядок денний «Молодь, мир, безпека» (ММБ) та Порядок денний «Жінки, мир, безпека»

Структура ООН Жінки посилює залучення молоді до впливу на політику щодо миру та безпеки і програм з розбудови миру, та переймається тим, щоб інтервенції відповідали потребам часу. Обидва порядки денні – ММБ і ЖМБ – спрямовані на усунення значних прогалин у зусиллях міжнародної спільноти із вирішення дедалі складнішої проблеми запобігання конфліктам та комплексного збереження мирних і відкритих суспільств.

На світовому рівні, молодь серйозно страждає від насильства. За оцінками, у 2016 році 408 мільйонів молодих жінок та чоловіків (у віці від 15 до 29 років) проживали у місцях, які постраждали від збройного конфлікту або організованого насильства.

Це означає, що близько 23% всієї молоді світу – приблизно кожна четверта молода особа – так чи інакше постраждали від організованого насильства або збройного конфлікту. Молодь страждає від різноманітних коротко-, середньо- та довгострокових наслідків, що варіюються від повторної віктимізації, психологічної травми та дискримінації за ознакою ідентичності до соціальної та економічної ізоляції. Насильницькі конфлікти знищують джерела стабільності та приналежності молодих жінок і чоловіків, що порушує або прискорює процеси переходу до дорослого життя за рахунок переривання освіти молодих людей і руйнування систем соціальної підтримки та можливостей забезпечення існування.

Війна в Україні, гуманітарна криза та міграція впливають на процес переходу молодих жінок та чоловіків до дорослого життя і можуть порушити його, спотворюючи хід їхнього життєвого циклу та руйнуючи такі звичні речі, як приналежність до громади, статус і соціальна згуртованість. Водночас, багато молодих жінок та чоловіків відважно захищають свою країну, невтомно працюючи задля запобігання конфлікту та підтримання миру у їхніх громадах.

Молода жінки плете маскувальну сітку для Збройних Сил України
Фото: ООН Жінки в Україні

Молоді жінки входять до сфери охоплення як Порядку денного ЖМБ, так і Порядку денного ММБ, проте можуть опинятися поза увагою, коли їх відносять до категорій «жінки та молодь». Врахування гендерних аспектів у Порядку денному ММБ та врахування вікових особливостей у гендерних питаннях може значно активізувати роботу із забезпечення миру та безпеки.

Має було налагоджений зв’язок між виконанням резолюцій із урахуванням гендерно-чутливого досвіду, викликів та можливостей молоді у питаннях миру та безпеки, а також наслідки вікової динаміки в порядку денному ЖМБ.

З огляду на це, структура ООН Жінки працює над мобілізацією та розбудовою потенціалу молодіжних громадських організацій у сфері миру та безпеки та над мобілізацією жінок у пілотних громадах для виконання Порядку денного «Жінки, мир, безпека» та врахування наслідків вікових аспектів у Порядку денному ЖМБ.