Розширення економічних прав та можливостей жінок

Конгрес жінок Донеччини
Фото: ООН Жінки в Україні

В Україні спостерігається значний гендерний розрив в участі на ринку праці та винагороді за працю. Згідно з національними даними, які були зібрані до початку пандемії COVID-19 і надані Державною службою статистики України (2018 рік), показник економічної активності чоловіків становив приблизно 69%, а показник активності жінок – 57%. Пандемія ще дужче поглибила економічну нерівність між чоловіками та жінками, а рівень участі в робочій силі знизився і у 2020 році становив 56% для жінок та 68,5% для чоловіків. Наймані працівниці в Україні заробляють у середньому значно менше, ніж їхні колеги-чоловіки. Згідно з даними доповіді МОП «Заробітна плата у світі в 2018 - 2019 роках», яка присвячена питанням нерівності в оплаті праці за гендерною ознакою, гендерний розрив в оплаті праці становив в Україні 32,0%. Крім того, жінки, особливо мешканки сільських районів, частіше працюють у неформальному секторі, а отже мають нестабільну зайнятість із менш ефективним захистом, ніж чоловіки.

Жінки, як і раніше, стикаються з обмеженнями щодо зайняття лідерських посад у економічних організаціях. Згідно з даними Державної служби статистики України, станом на початок 2021 року, жінки очолювали лише 29% усіх юридичних осіб, у тому числі 25% приватних підприємств, 21% фермерських господарств та 13% державних підприємств.

Розширення економічних прав та можливостей жінок
Фото: ООН Жінки в Україні/Віталій Шевелев

Питання доступу до засобів до існування, оплачуваної праці та стабільних доходів знову стали нагальними для мільйонів жінок, переміщених внаслідок війни. За даними Оперативного гендерного аналізу, проведеного ООН Жінки та організацією «CARE International» у квітні 2022 року, рівні зайнятості та можливості працевлаштування, як у приватному, так і у державному секторі, значно зменшилися для жінок та чоловіків на всій території України. За результатами проведених в Україні співбесід з'ясувалося, що доходи є одним з головних аспектів, на які вплинула війна, як для чоловіків, так і для жінок (зазначили 28% опитаних жінок та 33% опитаних чоловіків). До того ж, багато жінок змушені піклуватися про свої родини самостійно, внаслідок призову або загибелі чоловіка, через що велика кількість жінок несе відповідальність за забезпечення доходів їхніх домогосподарств. Ситуація жінок з дітьми (більшість біженців), які виїхали з країни, так само є складною, оскільки можливості знайти роботу і стабільний дохід та отримати послуги для дітей є обмеженими.

Структура ООН Жінки презентує пілотну ініціативу, запущену на початку 2022 року і спрямовану на розширення прав та можливостей жінок на робочому місці, ринках та у громаді, у партнерстві з приватним сектором. З приходом війни головні зусилля зосереджені на тому, щоб допомогти жінкам, які постраждали внаслідок війни в Україні, знайти роботу та отримувати дохід. За останні п'ять років структура ООН Жінки налагодила партнерські відносини з понад 40 компаніями приватного сектору України у рамках руху солідарності HeForShe. У 2021 році, другий рік поспіль, Принципи розширення прав і можливостей жінок пропагувалися в Україні за допомогою HeForShe Сongress під проводом ООН Жінки.