Умови використання

Застереження | Посилання | Інтерактивні елементи Сайту | Збереження імунітету | Загальні питання

Використання цього вебсайту означає згоду з такими умовами:

ООН Жінки люб’язно підтримує функціонування цього вебсайту (далі «Сайт») для зручності осіб,  які бажають отримати доступ до Сайту («Користувачі»). Наведені тут відомості носять виключно інформаційний характер. Структура ООН Жінки надає Користувачам право відвідувати цей Сайт, а також завантажувати та копіювати інформацію, документи і матеріали (разом «Матеріали») з Сайту для особистого некомерційного використання Користувачем без будь-якого права на перепродаж або подальше поширення чи для підготовки або створення похідних робіт на основі цих матеріалів за умови дотримання положень та умов використання, які викладені нижче, а також відповідно до більш конкретних обмежень, які можуть застосовуватися до певного Матеріалу, розміщеного на цьому Сайті. Для використання з будь-якою іншою метою, окрім як для особистих або освітніх цілей, у тому числі відтворення або переклад значних фрагментів Матеріалів, необхідно попередньо отримати чіткий письмовий дозвіл структури ООН Жінки.

Застереження

Матеріали, наведені на цьому Сайті, надаються «як є», без будь-яких гарантій, явних або неявних, у тому числі, без обмежень, гарантії придатності для продажу, відповідності певній меті та недопущення порушень. ООН Жінки, зокрема, не дає жодних гарантій і не робить жодних заяв щодо точності чи повноти будь-яких таких Матеріалів. ООН Жінки періодично додає, змінює, покращує або оновлює Матеріали на цьому Сайті без попередження. За жодних обставин ООН Жінки або Організація Об’єднаних Націй не несуть відповідальності за будь-які втрати, збитки, відповідальність або понесені витрати, які, ймовірно, виникли в результаті використання цього Сайту, включаючи, без обмежень, будь-які пов’язані з ним недоліки, помилки, упущення, збої або затримки. Використання цього Сайту здійснюється виключно на власний ризик Користувача. За жодних обставин (включаючи, але не лише, недбалість), ООН Жінки або Організація Об’єднаних Націй не несуть відповідальності за будь-які прямі, непрямі, випадкові, особливі або опосередковані збитки, навіть у разі повідомлення про можливість таких збитків.

Користувач, зокрема, підтверджує та погоджується, що ООН Жінки не несе відповідальності за будь-яку поведінку будь-якого Користувача.

Цей сайт може містити рекомендації, думки та твердження різних надавачів інформації. Відповідальність за думки, висловлені в підписаних статтях, дослідженнях та інших матеріалах на Сайті, лежить виключно на авторах таких матеріалів. ООН Жінки не представляє і не схвалює достовірність або надійність будь-якої рекомендації, думки, твердження чи іншої інформації, представленої будь-яким надавачем інформації, будь-яким Користувачем цього Сайту або будь-якою іншою приватною чи юридичною особою. Так само, ці рекомендації, думки чи твердження або інша інформація не обов'язково відображають точку зору структури ООН Жінки, Організації Об'єднаних Націй або її держав-членів.

Користувач покладається на будь-яку таку рекомендацію, думку, твердження чи іншу інформацію також на власний ризик. Ні ООН Жінки, ні Організація Об'єднаних Націй, ні будь-який з їх відповідних представників, співробітників, надавачів інформації або контенту не несуть відповідальності перед будь-яким Користувачем або будь-якою іншою особою за будь-яку неточність, помилку, упущення, збій, видалення, дефект, зміну або використання будь-якого такого контенту або за його своєчасність чи повноту. Так само, вони не несуть відповідальність за будь-які збої в роботі, комп’ютерні віруси або збій лінії зв’язку, незалежно від причини, або за будь-які спричинені у зв’язку з цим збитки.

Як умова використання цього Сайту, Користувач погоджується гарантувати Організації Об’єднаних Націй відшкодування за будь-які позови, претензії, втрати, збитки, зобов’язання і витрати (включаючи обґрунтовані винагороди адвокатам), які виникають у зв’язку з використанням Користувачем цього сайту, зокрема, без обмежень, за будь-які претензії щодо фактів, які, у разі їх правдивості, будуть становити порушення Користувачем цих Умов використання. Якщо Користувач незадоволений будь-яким Матеріалом, розміщеним на цьому Сайті, або будь-якими Умовами його використання, єдиним і виключним способом захисту Користувача є припинення використання Сайту.

Цей сайт може містити посилання на інші вебсайти. Вебсайти, на які наявні посилання, не контролюються структурою ООН Жінки, і ООН Жінки не несе відповідальності за вміст будь-якого вебсайту, на який міститься посилання, або за будь-яке посилання, що міститься на відповідному вебсайті. ООН Жінки надає ці посилання виключно для зручності, і наведення певного посилання не означає схвалення структурою ООН Жінки або Організацією Об’єднаних Націй того сайту, на який міститься посилання.

Інтерактивні елементи Сайту

ООН Жінки не несе жодної відповідальності або зобов’язань щодо поведінки будь-якого Користувача у зв’язку з використанням дошок оголошень, чатів або будь-яких інших механізмів для відображення створеного користувачами вмісту (разом «Форуми»), доступного на цьому Сайті, або за будь-які матеріали, надані користувачами та розміщені на цьому Сайті.

Користувач погоджується використовувати Форуми лише для надання, надсилання та отримання повідомлень і матеріалів, які є належними та пов’язані з певним Форумом. Користувач погоджується, що, користуючись Форумом, він або вона не повинні вчиняти жодної із зазначених нижче дій:

  1. Наклеп, зловживання, домагання, переслідування, погрози чи інші порушення законних прав (наприклад, права на недоторканість особистого життя і публічність) інших осіб;
  2. Публікація, розміщення, розповсюдження або поширення будь-яких неправдивих, порушуючих права, образливих, непристойних або незаконних матеріалів чи інформації;
  3. Завантаження або вкладення файлів, які містять програмне забезпечення або інші матеріали, захищені законодавством про інтелектуальну власність (або правом на недоторканість особистого життя і публічність), за винятком випадків, коли Користувач володіє або контролює права на такі матеріали або отримав усі відповідні згоди, які вимагаються відповідно до законодавства;
  4. Завантаження або вкладення файлів, які містять віруси, пошкоджені файли або будь-яке інше подібне програмне забезпечення чи програми, які можуть пошкодити роботу комп’ютера іншої особи;
  5. Видалення будь-яких авторських атрибуцій, правових застережень, позначень чи міток у будь-якому завантаженому файлі;
  6. Фальсифікація походження або джерела програмного забезпечення чи іншого матеріалу, що міститься у файлі, який завантажується;
  7. Реклама або пропонування продажу будь-яких товарів чи послуг, проведення чи перенаправлення опитувань, конкурсів чи ланцюгових листів, або завантаження будь-якого файлу, опублікованого іншим користувачем Форуму, який є відомим чи мав би бути відомим Користувачеві, який не може бути законно поширений таким чином.

Структура ООН Жінки не контролює весь контент, розміщений на форумах; однак вона залишає за собою право видаляти з будь-якої причини та без попередження будь-який контент Форумів, отриманий від Користувачів.

Збереження імунітету

Ніщо в цьому документі не є обмеженням або відмовою від привілеїв та імунітетів Організації Об’єднаних Націй, які зберігаються.

Загальні питання

ООН Жінки зберігає за собою виключне право на власний розсуд змінювати, обмежувати або припиняти роботу цього Сайту чи будь-яких Матеріалів. Структура ООН Жінки не зобов’язана враховувати потреби будь-якого Користувача у зв’язку з цим.

Структура ООН Жінки залишає за собою право на власний розсуд без попередження відмовити будь-якому користувачеві в доступі до цього Сайту або будь-якого його елементу.

Жодна відмова структури ООН Жінки від будь-яких положень цих Умов використання не має обов’язкової юридичної сили, якщо вона не укладена в письмовій формі та не підписана належним чином уповноваженим представником.