Керівні документи

Декілька міжнародних угод скеровують роботу структури ООН Жінки:

Стратегічний план ООН Жінки на 2022–2025 роки визначає стратегічний напрям ООН Жінки, цілі та підходи для підтримки зусиль, спрямованих на досягнення ґендерної рівності та розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат. Цей документ підтримує реалізацію Пекінської декларації та Платформи дій і сприяє ґендерно орієнтованому впровадженню Порядку денного у сфері сталого розвитку до 2030 року.

Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) та факультативний протокол. «Білль про права жінок» є наріжним каменем усіх програм ООН Жінки. Учасницями Конвенції єпонад 185 країн .

Пекінська декларація та Платформа дій (ППД). Цей документ, прийнятий у 1995 році на Четвертій всесвітній конференції зі становища жінок,  встановлює зобов’язання урядів країн щодо посилення прав жінок. Держави-члени підтвердили і зміцнили цю платформу у 2000 році під час глобального п’ятирічного огляду прогресу у її впровадженні та зобов’язалися прискорити цей процес під час десятирічного огляду у 2005 році, п’ятнадцятирічного огляду  у 2010 році,  20-річного огляду у 2015 році, та 25-річного огляду  у 2020 році.

У Резолюції Ради Безпеки 1325 «Жінки, мир, безпека» (2000 рік) визнається, що війна по-іншому впливає на жінок, а також підтверджується необхідність збільшення ролі жінок у процесах прийняття рішень стосовно попередження та вирішення конфліктів. Рада Безпеки ООН у подальшому ухвалила ще сім резолюцій у сфері «Жінки, мир, безпека»: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019), та 2493 (2019). Разом ці 10 резолюцій представляють основну нормативну базу для покращення положення жінок у країнах, що постраждали від конфліктів.

У вересні 2015 року уряди об’єдналися навколо амбітного порядку денного, у якому передбачено 17 нових Цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 цільових показників, спрямованих на подолання бідності, боротьбу з нерівністю та сприяння процвітанню, а також захист довкілля до 2030 року. Їм передували Цілі розвитку тисячоліття  (ЦРТ) з 2000 по 2015 рік.