Жіноче лідерство та участь у прийнятті рішень

Жіноче лідерство та участь у прийнятті рішень
Фото: ООН Жінки в Україні

Рівень участі жінок у прийнятті рішень в Україні є відносно низьким - 23 жінки входять до складу Кабінету Міністрів, у тому числі 3 Віце-прем'єр-міністерки, а показник жіночого представництва у Верховній Раді дорівнює 21% станом на квітень 2022 року, що нижче від середнього світового показника(24,5%), та середнього європейського показника(29,6%).

Хоча традиційно жінки становлять більше 75% усіх державних службовців в Україні, у 2020 році жінки обіймали лише 33% найвищих посад державної служби (категорія А). Водночас, мінімально необхідна кількість жінок у секторі державного управління, зокрема на провідних керівних посадах, має важливе значення не тільки з міркувань справедливості, але і через те, що таким чином до політики та інших суспільних дискусій більшою мірою привносяться точки зору жінок.

Структура ООН Жінки надає підтримку основним українським інституціям, що входять до Національного механізму покращення становища жінок, щодо інтеграції питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок до ключових державних політик, нормативно-правової бази та ініціатив у сфері забезпечення гендерної рівності. Важливий внесок був зроблений у розвиток інституційного потенціалу Національного механізму покращення становища жінок, зокрема обраних профільних міністерств та державних агенцій. Положення щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок були включені до внутрішніх регламентів партнерів, їхніх політик, структур та інтегровані у кадрову роботу.

Подальша робота з розбудови потенціалу, спрямована на вдосконалення навичок та спроможності окремих осіб щодо проведення та застосування гендерного аналізу законодавства, політики та планів, була проведена за допомогою спеціалізованих тренінгів для державних службовців. Ці тренінги, розроблені та інституціолізовані за підтримки ООН Жінки, були присвячені питанням гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок. Внаслідок того, що у колі державних службовців стали краще розуміти питання гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, зазнав змін Кодекс етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоуправління – до нього були включені гендерно чутливі положення, у тому числі положення щодо заборони будь-яких форм гендерно зумовленої дискримінації та сексуальних домагань на робочому місці.

Для забезпечення підтримки значимої участі та інклюзивності – основних принципів гендерно орієнтованого врядування – структура ООН Жінки заохочує участь жінок, у тому числі тих, які стикаються з множинними формами дискримінації, та жіночих організацій у розробці національних стратегій та національних планів дій, зокрема таких, як:

Для забезпечення належного врахування думок жінок у процесах підготовки доповідей стосовно міжнародних зобов'язань у сфері прав людини і зобов'язань щодо гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок структура ООН Жінки підтримує процеси підготовки альтернативних доповідей щодо Конвенції CEDAW жіночими громадськими організаціями та їхню участь у Добровільному національному огляді щодо прогресу на шляху досягнення Цілей Сталого Розвитку.