Розслідування

Повідомити про порушення | «Гаряча лінія» з розслідуваньЩо таке УСВН?

На Управління служб внутрішнього нагляду (УСВН) Організації Об’єднаних Націй покладено обов’язок надавати структурі ООН Жінки послуги розслідування. Відділ розслідувань УСВН оцінює і за потреби розслідує повідомлення про шахрайство, корупцію чи інші неправомірні дії з боку персоналу ООН Жінки або третіх сторін, що йде на шкоду ООН Жінки. УСВН встановлює факти, що дозволяє керівництву старшого рівня ООН Жінки вживати відповідних дій, у тому числі ініціювати дисциплінарне провадження або інші санкції. УСВН створило механізм звітності, щоб забезпечити можливість конфіденційно повідомити про шахрайство, некомпетентне управління та інші види неналежної поведінки.

Повідомлення про порушення

У структурі ООН Жінки існує політика нульової терпимості до шахрайства, корупції та будь-яких інших неправомірних дій. ООН Жінки сприймає серйозно всі повідомлення про ймовірні факти шахрайства, корупції та інших неправомірних дій і доручила УСВН бути основним каналом отримання та розслідування таких випадків.

Усім, хто має інформацію про шахрайство, корупцію чи інші неправомірні дії, пов’язані з програмами ООН Жінки або за участю персоналу ООН Жінки, настійно рекомендується повідомляти цю інформацію на «гарячу лінію» з розслідувань

«Гаряча лінія» з розслідувань

Будь-яка особа може повідомити напряму до УСВН такими способами:

Телефон: +1 212 963-1111
(цілодобово)

Онлайн-форма для повідомлення:
Повідомити про порушення за цим посиланням

Звичайна пошта:
Director, Investigations Division
Office of Internal Oversight Services
300 East 42nd Street (at 2nd Avenue)
7th Floor
New York, NY 10017
USA

Заявники, які повідомляють про порушення на гарячу лінію, можуть або залишити відповідні контактні дані або залишитися анонімними. Однак, анонімні повідомлення часто важче розслідувати, оскільки УСВН може не мати можливості уточнити надану інформацію чи поставити запитання. Якщо заявник вирішує залишитися анонімним, його просять надати якомога більше подробиць, а також розглянути можливість надати УСВН спосіб зв’язку у разі необхідності отримання додаткової інформації або роз’яснення — це може бути безкоштовна електронна адреса на базі вебсайту (наприклад, Hotmail, Yahoo або Gmail) — із вигаданим ім’ям або псевдонімом, що дозволить заявникові зберегти свою анонімність.

Під час повідомлення заявникам рекомендується бути максимально конкретними і надати основні подробиці щодо того, хто вчинив, що саме, де, коли і як стався будь-який з цих інцидентів. Конкретна інформація дозволить УСВН належним чином розслідувати випадки вчинення ймовірних порушень.

Конфіденційність

УСВН забезпечує захист конфіденційності тих осіб, які добросовісно повідомляють про порушення, незалежно від того, чи підтверджується це повідомлення в ході розслідування.  Прохання свідків щодо збереження конфіденційності задовольняються, наскільки це можливо, в рамках механізму здійснення правосуддя в організації; однак конфіденційність свідка не завжди є абсолютною.

Завідомо неправдиве повідомлення

Якщо певна особа надає інформацію, яка, як відомо або мало б бути відомо цій особі, є неправдивою, це вважається неправдивою заявою і становить можливе порушення. За таких обставин цій особі відмовляється в будь-якому праві на конфіденційність і може бути розпочато нове розслідування. Проте такому розгляду не підлягають помилки чи хибні твердження, які є ненавмисними.

Як повідомити про переслідування

Переслідування – це будь-яка пряма або непряма дія, спрямована на заподіяння шкоди, яку рекомендують, якою погрожують чи яку застосовують проти будь-якої особи, котра офіційно повідомила про неналежну поведінку або іншим чином співпрацювала з особами, офіційно уповноваженими на проведення перевірок чи розслідувань. У разі встановлення факту переслідування таке діяння становить неналежну поведінку, яка підлягає можливим санкціям.

На Бюро з питань етики покладено завдання управління політикою захисту від переслідування, яка передбачає забезпечення посиленого захисту для тих, хто викриває неправомірні дії.

Бюро з питань етики має функціональний обов’язок щодо проведення попереднього розгляду заяв про переслідування. Мета цього розгляду полягає в тому, щоб визначити, чи заява про порушення подається добросовісно та чи на перший погляд (prima facie) має місце випадок переслідування. У разі встановлення факту переслідування Бюро з питань етики передає справу в УСВН.

Якщо про випадок переслідування повідомляється в УСВН, або такий випадок виявлено УСВН, справа передається в Бюро з питань етики для прийняття початкового рішення та можливого повернення УСВН для проведення повного розслідування.

Що таке УСВН?

Відділ розслідувань Управління служб внутрішнього нагляду Організації Об’єднаних Націй забезпечує структурі ООН Жінки ефективний, незалежний і об’єктивний нагляд з метою підвищення рівня прозорості та підзвітності в організації.

Які обов’язки та повноваження має УСВН?

Відділ розслідувань УСВН має повноваження проводити адміністративні заходи щодо встановлення фактів, які передбачають збір доказів з метою або підтвердження, або спростування повідомлень про порушення. Основна увага приділяється можливим неправомірним діям з боку окремих осіб, постачальників, партнерів-виконавців та інших третіх сторін, з якими структура ООН Жінки має договірні відносини;  однак у той же час можуть розглядатися і деякі системні питання. УСВН проводить свої розслідування професійно й неупереджено. У разі встановлення фактів неправомірної поведінки Відділ розслідувань надсилає Генеральному секретарю результати свого розслідування разом з відповідними рекомендаціями, якими Генеральний секретар може керуватися під час вирішення питання щодо застосування належних заходів. УСВН є єдиною структурою, яка уповноважена проводити розслідування в ООН Жінки.

Усі співробітники зобов’язані повною мірою співпрацювати з особами, які проводять офіційні розслідування. Крім того, УСВН має право на прямий та негайний доступ до всіх осіб, які займаються діяльністю під керівництвом Організації, а також до всіх записів, документів, інших матеріалів, активів та у всі приміщення, а також на отримання такої інформації та пояснень, які воно вважає необхідними для виконання своїх обов’язків.

Штаб-квартира Відділу розслідувань знаходиться в Нью-Йорку, проте він надає послуги з проведення розслідувань по всьому світу за допомогою своїх регіональних центрів з розслідувань, що знаходяться в Ентеббі, Найробі, Нью-Йорку та Відні, а також регіональних офісів у п’’яти місіях Організації Об’єднаних Націй з підтримання миру: Гаїті (МООНСГ), Ліберія (МООНЛ), Кот-д’Івуар (ОООНКІ), Південний Судан (МООНПС) та Демократична Республіка Конго (МООНСДРК).

Які випадки розслідує УСВН?

УСВН проводить розслідування щодо найбільш серйозних порушень, таких як шахрайство, корупція, злочинна діяльність, сексуальна експлуатація та сексуальні зловживання, позаслужбова діяльність, яка може призвести до конфлікту інтересів, крадіжки у великих розмірах, порушення проведення закупівель, конфлікт інтересів, розкрадання коштів, тяжкі порушення щодо неналежного управління та розтрата ресурсів Організації Об’єднаних Націй.

Приклади розслідувань, які проводяться Відділом розслідувань, включають повідомлення про серйозні випадки неналежного використання чи розтрати ресурсів Організації у великих розмірах, сексуальну експлуатацію та сексуальні домагання, складні справи про шахрайство, неналежне наймання кадрів, конфлікт інтересів та шахрайство третіх сторін під час виконання контрактів ООН Жінки або інших угод.

Які випадки не розслідує УСВН?

УСВН не розслідує випадки, які не стосуються персоналу, фондів та діяльності організації.

Зазвичай УСВН не розслідує кадрові питання, дорожньо-транспортні пригоди, прості крадіжки, суперечки щодо контрактів, суперечки щодо службового управління, базові питання неналежного використання обладнання або персоналу та базові питання некомпетентного управління. Цими питаннями зазвичай займається керівництво.

Як УСВН проводить розслідування?

УСВН проводить адміністративні заходи щодо встановлення фактів, які передбачають збір доказів з метою або підтвердження, або спростування повідомлень про порушення. УСВН проводить такі заходи професійно та неупереджено, з дотриманням принципів етики, відповідно до Правової політики ООН Жінки щодо боротьби з недотриманням стандартів поведінки ООН, Єдиних настанов щодо проведення розслідувань, прийнятих на Конференції міжнародних слідчих органів, а також посібник УСВН Керівництво з проведення розслідувань  та Керівні принципи.

Як діє УСВН?

УСВН підтверджує отримання всіх заяв. Окрім підтвердження отримання повідомлення, УСВН зазвичай не надає заявникові оновленої інформації щодо статусу повідомленого порушення. Директор/-ка Відділу розслідувань приймає рішення на предмет розслідування, перенаправлення чи фіксування вашого повідомлення для інформації, або щодо проведення попереднього розслідування за ним. У разі розслідування співробітники слідчого відділу УСВН проводять адміністративний процес встановлення фактів, який передбачає, наприклад, опитування свідків, аналіз документів та криміналістичну експертизу.  Результатом розслідування УСВН може бути або звіт про закриття провадження, або звіт про розслідування встановлених фактів. 

УСВН відповідає за подання звіту про розслідування з відповідними рекомендаціями на адресу ООН Жінки для розгляду дисциплінарного провадження або вжиття адміністративних заходів, якщо необхідно.

Якщо доказів немає або їх недостатньо, УСВН готує звіт про закриття провадження та повідомляє про це ООН Жінки та відповідного суб’єкта, якщо останній був опитаний УСВН.

Що означає «належна процедура»?

Належна процедура означає, що розслідування проводиться з дотриманням принципів справедливості, прозорості та професійності.  Справедливість у проведенні розслідувань передбачає, наприклад, дотримання слідчими УСВН встановлених процедур та принципів об’єктивності і неупередженості. Розслідування УСВН мають проводитися ретельно,
повинні опрацьовуватися всі розумні версії розслідування, включаючи вивчення як обвинувальних, так і виправдувальних доказів.

Суб’єкти користуються конкретними правами щодо надання інформації, розголошення та повідомлення.  Під час розслідування і, найважливіше – під час опитування – УСВН надає відповідному суб’єкту можливість викласти свою точку зору щодо ймовірного порушення та прокоментувати відповідні факти, встановлені у ході розслідування.