Методичні рекомендації з інтеграції ґендерних підходів у систему підготовки фахівців для сектору безпеки і оборони України

Зображення
UKR Guidelines
Автори(-ки)/редактори(-ки)
Марія Чеховська, Наталія Чупрінова, Світлана Ганаба, Ольга Гончаренко, Олег Гущин, Наталія Камінська, Ганна Каракуркчі, Лариса Компанцева, Людмила Кримець, Оксана Критенко, Катерина Левченко, Валентина Мірошніченко, Руслан Мусевич, Оксана Орел.

У 2020 році Україна ухвалила свій другий Національний план дій на виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» в умовах збройного конфлікту, що триває. Важливим компонентом щодо виконання взятих зобов’язань є формування знань про ґендерну рівність та ґендерне інтегрування у сфері безпеки і оборони, а також усунення наявних стереотипів про роль жінок та чоловіків, зокрема, і в секторі безпеки та оборони. Успішне забезпечення ґендерної рівності в секторі, усунення ґендерної дискримінації залежить від розуміння проблеми, постійної ґендерної просвіти, знання міжнародних стандартів, нормативно-правової бази, належних практик досягнення ґендерної рівності, сформованості ґендерної культури та ґендерної чутливості.

У Методичних рекомендаціях висвітлено фундаментальні питання теорії та практики інтегрування ґендерних підходів в освітній процес закладів вищої освіти сектора безпеки і оборони України. У публікації розкрито сутність, структуру, зміст, форми та методи впровадження ґендерної складової у різні види повсякденної діяльності; запропоновано уніфікований підхід до забезпечення ґендерної рівності та подано корисні практичні рекомендації для викладачів/ викладачок та широкого кола експертів/ експерток сектора безпеки і оборони. Застосування Методичних рекомендацій є важливим етапом для подальшого створення єдиного методологічного підходу в закладах вищої освіти сектора безпеки і оборони України щодо інтегрування ґендерної складової у навчальний процес.

Методичні рекомендації були підготовлені групою українських авторів/ авторок за ініціативою та під керівництвом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, за технічної підтримки ООН Жінки та фінансової підтримки Уряду Швеції.

Переглянути онлайн / завантажити документ

Замовити друковану /опубліковану версію

Замовити у

Нарміни Стрішенець, Спеціалістки з питань комунікацій та адвокації, narmina.strishenets@unwomen.org

Бібліографічна інформація

Географічне посилання: Європа та Центральна Азія Україна
Рік публікації
2021
Кількість сторінок
288 (Англійська версія)/292 (Українська версія)