Ґендерний аналіз регіонального розвитку України

Зображення
cover
Автори(-ки)/редактори(-ки)
Автори: команда національних експерток проєкту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав та можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні».

Гендерний аналіз регіонального розвитку України було проведено для гармонізації стратегічних та нормативних документів у сфері регіонального розвитку та децентралізації з національними нормативно-правовими актами та міжнародними зобов’язаннями у сфері гендерної рівності та прав людини.

Гендерний аналіз регіонального розвитку України включає такі тематичні секції:

  • Аналіз законодавчої бази та політичних механізмів, що регулюють питання гендерної рівності в Україні.
  • Аналіз реалізації гендерної політики обласними державними адміністраціями та Київською міською державною адміністрацією.
  • Результати оцінки інституційного потенціалу реалізації політики гендерної рівності та недискримінації на регіональному рівні.
  • Аналіз наявних гендерних розривів за регіонами за допомогою низки гендерно-чутливих демографічних та соціально-економічних показників.
  • Висновки щодо головних викликів та проблем гендерної рівності у процесі сталого регіонального розвитку та рекомендації щодо інтеграції питань гендерної рівності до реалізації стратегічних пріоритетів регіонального розвитку, надані провідним зацікавленим сторонам процесу регіонального розвитку, включно з Верховною Радою України, Центральними органами виконавчої влади, Міністерством розвитку громад та територій, обласними державними/військовими адміністраціями, партнерами з розвитку та громадськими організаціями.

Ця публікація буде корисною державним службовцям/-вицям, які займаються питаннями регіонального розвитку, децентралізації та місцевого самоврядування, дослідникам/-цям та експертам/кам з питань регіонального розвитку та гендерної політики, керівникам/-цям громадських організацій, зокрема жіночих.

Читати за посиланням.

Бібліографічна інформація

Географічне посилання: Україна
Тип джерела: Наукові роботи
За публікацією структури ООН Жінки: Europe and Central Asia Regional Office
Рік публікації
2022